logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Frivillighetskonferanse

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Buskerud fylkeskommune inviterer igjen til frivillighetskonferanse. Tema i år er samarbeid og inkludering og invitasjonen går bredt ut til alle frivillige lag og organisasjoner i Buskerud.

 

Tid: Lørdag 15. november kl. 10.00-15.00.

Sted: First Hotell Ambassadeur, Strømsø Torg 7, Drammen

 

frivilighetskonferansen 2014

Utskrift

Din idrettshverdag

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Buskerud idrettskrets og Buskerud fylkeskommune oppfordrer alle idrettsråd og idrettslag til å bli med på årets runde av Regionale idrettssamlinger.

Her kan idretten og det offentlige sammen skape «De gode møteplassene» gjennom idrettsanleggsutvikling og aktuelle saker som er viktige for idretten i din region.

Det handler om «Din idrettshverdag»!

Meld deg på og spre invitasjonen til  alle som er engasjert  i hvordan idretten best mulig kan utvikle de gode møteplassene med idrettsglede for alle.

Din idrettshverdag invitasjon Vestviken.pdf

Utskrift

Barneidrettskurs i Buskerud

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Her kommer en påminnelse om alle barneidrettskursene som holdes rundt om i Buskerud i høst. Dette er tverridrettslige kurs som alle trenere/ledere i alle idretter bør ha som basis. Se invitasjonene i kalenderen på NIFS hjemmeside: her.

Vær vennlig å spre infoen ut i idrettslagene!

Utskrift

Lier kommunes kulturpris

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Lier kommune deler hvert år ut en kulturpris til en person eller organisasjon som har gjort seg særlig fortjent til å gis honnør og oppmerksomhet innenfor kulturarbeidsfeltet i vid forstand. Uten ildsjeler og idealister som bruker engasjement, kunnskap og tid på praktisk kulturarbeid så ble vi et fattigere samfunn!
Statutter for kulturprisen i Lier kommune

 1.  Kulturprisen i Lier kommune skal gå til en person eller en organisasjon/ institusjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor kulturlivet i bygda.
 2.  Kulturprisen kan gå både til utøvere, formidlere og aktive innen organisasjonslivet, som har vært med å fremme kulturarbeidet innen sitt område og utad i forhold til publikum.
 3.  Kulturprisen tildeles for innsats på alle områder innenfor det utvidede kulturbegrepet: allmen kultur, idrett og friluft.
 4.  Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle. Politikerne kan også fremme egne forslag på kultupriskandidater. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater kan kommunen velge å stå over tildelingen et eller flere år.
 5.  Kulturprisen er på kr. 10.000, og tildelingen skjer normalt i tilknytning til et kommunestyremøte.

Frist for innlevering av forslag på kandidater er 1. september.
Forslaget skal være skriftlig på eget skjema

Skjema kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Lier kommune, tlf. 32 22 01 00 eller Hege Larsen (Kulturkontoret) 32 22 02 52