logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Utdanning for yngre ledere i idretten

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Har dere eller ønske dere å satse på nye unge ledere i idretten. Spre denne informasjon til de retter, grip muligheten og søk.
Vi har som mål å få flere gode Buskerud representanter med.

http://www.idrett.no/krets/buskerud/nyhetsarkiv/Sider/Yngre-ledere---.aspx

Utdanning for yngre ledere i idretten - 19-29 år. Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund (NIF) og Norges idrettshøgskole (NIH) og gir 20 studiepoeng. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv og arbeid i norsk idrett.
Lederutdanningen er praktisk og teoretisk.Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse og coaching og økt forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studiepraksis gjennomføres i eget virke.
Utdanningen er delt inn i to hovedemner: CLD101 Ledelse og CLD102 Coaching for ledere. Hvert emne har avsluttende eksamener og gir til sammen 20 studiepoeng. Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkerne må være tilknyttet idretten og være mellom 19 og 29 år. En uttakskomité fra Idrettsforbundet plukker ut studenter basert på søknadene.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du her:
Brosjyre
Om studiet 

TILKNYTNING TIL IDRETTEN
* Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten.
* En person fra et særforbund (SF) eller en idrettskrets (IK), som anbefaler søkeren, vil ha et spesielt oppfølgingsansvar overfor søker dersom han/hun kommer med på studiet. Dette ansvaret innebærer en oppstartssamtale før studiestart, ha kontakt med studenten underveis og en avslutningssamtale etter endt studium. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i SF/IK sitt daglige virke, og at studenten skal bli kjent med formelle og uformelle prosesser som styrer organisasjonen. Denne personen må være behjelpelig med praksisoppgaver til studenten, om dette ikke faller naturlig inn i vervet/ lederfunksjonen.

ØKONOMI
* NIF betaler studiet og opphold.
* Kandidatens særforbund eller idrettskrets, som kandidaten søker igjennom, betaler reise, overnatting utover selve kursoppholdet om dette er nødvendig, pensumlitteratur, samt semesteravgift til NIH p.t. på kr 580 per semester.
SØKNADSFRIST
* 15. april 2015