Utskrift

Lier kommunes kulturpris

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Lier kommune deler hvert år ut en kulturpris til en person eller organisasjon som har gjort seg særlig fortjent til å gis honnør og oppmerksomhet innenfor kulturarbeidsfeltet i vid forstand. Uten ildsjeler og idealister som bruker engasjement, kunnskap og tid på praktisk kulturarbeid så ble vi et fattigere samfunn!
Statutter for kulturprisen i Lier kommune

 1.  Kulturprisen i Lier kommune skal gå til en person eller en organisasjon/ institusjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor kulturlivet i bygda.
 2.  Kulturprisen kan gå både til utøvere, formidlere og aktive innen organisasjonslivet, som har vært med å fremme kulturarbeidet innen sitt område og utad i forhold til publikum.
 3.  Kulturprisen tildeles for innsats på alle områder innenfor det utvidede kulturbegrepet: allmen kultur, idrett og friluft.
 4.  Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle. Politikerne kan også fremme egne forslag på kultupriskandidater. Foreligger ikke forslag på verdige kandidater kan kommunen velge å stå over tildelingen et eller flere år.
 5.  Kulturprisen er på kr. 10.000, og tildelingen skjer normalt i tilknytning til et kommunestyremøte.

Frist for innlevering av forslag på kandidater er 1. september.
Forslaget skal være skriftlig på eget skjema

Skjema kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Lier kommune, tlf. 32 22 01 00 eller Hege Larsen (Kulturkontoret) 32 22 02 52