logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Referat årsmøte Lier idrettsråd 13.03.14

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Referat årsmøte i Lier Idrettsråd 13.03.14

Tid:     kl 1900 - 2100

Sted:  Reistad Arena

icon Protokoll årsmøte, signert

Agenda:

 

Sak 1:                       Godkjenning av fremmøte

 

Det var 9 fremmøtte med stemmerett, 3 uten stemmerett og 6 fra styret med stemmerett, totalt 15 med stemmerett.

 

Årsmøtet godkjenner fremmøte.

 

Sak 2:            Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.

                      

Sak 3:                       Valg av dirigent, sekretær og underskrift av protokoll

 

Valg av dirigent; Christoffer Moseng (enstemmig)

Valg av sekretær; Christer Beiermann (enstemmig)

 

Valg av to representanter for å underskrive protokollen; Lene Lunde og Bjørn Tore Sandhei (enstemmig)

 

Sak 4:                       Årsberetning 2013

 

Riktig årstall for overskriften i årsberetningen skal være 2013.

Årsberetningen ble godkjent uten andre kommentarer.

 

Sak 5:                       Regnskap og budsjett

 

Ad regnskap ble det stilt spørsmål om konsulentrapporten (jf bilag 3) kunne utløse støtte fra Norges Olympiske Komité. Leder i idrettsrådet svarte at det ikke var mulig.

 

Regnskapet godkjent som fremlagt.

 

Ad budsjett ble det bemerket av LIR har opparbeidet seg en solid egenkapital, og det ble stilt spørsmål om LIR burde bruke mer. Leder i LIR repliserte at denne problemstillingen har vært fremmet tidligere, men at styret i LIR ønsker en mulighet for handlingsrom til for eksempel å innhente konsulenthjelp til beste for idretten i Lier kommune.

 

Budsjett godkjent som fremlagt.

 

Sak 6:                       Forslag til handlingsprogram og prioritering av anlegg

 

Både handlingsprogram og prioritering av anlegg er ny av året på sakslisten i henhold til ny lovnorm.

 

Handlingsprogrammet godkjent som fremlagt.

 

Ad prioritering av anlegg ble dato for styremøte korrigert til 27.11.13. Det ble også stilt spørsmål om nye anlegg vil bygges med tanke på universell utforming. Leder av LIR svarte at det ligger som et krav i lovverket.

 

Prioriteringslisten ble godkjent uten andre kommentarer.

 

 

 

Sak 7:                       Innkomne forslag

 

  1. a.Godkjenning av ny lovnorm av 281111, vedtatt a Idrettsstyret.

 

Det foreligger en manglende formell godkjenning fra BIK, og derfor er dette en sak for årsmøtet.

Det ble kommentert at det i §13 åpner for at lag stiller 2-5 representanter avhengig av lagenes størrelse. Leder i LIR viste til et årsmøtevedtak fra 2012 som vedtok inntil 2 representanter fra hvert lag.

 

Lovnormen ble godkjent som fremlagt.

 

  1. b.DOR: Forslag til nye regler for fordeling av støtte til private idrettslag.

LIR: Motforslag til regler for fordeling av støtte til private idrettslag.

 

Styret i LIR gis fullmakt til å utarbeide et nytt forslag hvor det beste i forslaget til DOR inntas i forslaget fra LIR. Vedtaket sendes ut til alle lag til informasjon.

 

 

Sak 8:                       Valg

 

Valgkomiteen ved Bernt Otto Hauglin presenterte sitt forslag til nytt styre.

 

Styret for 2014 består av:

  • Pål Thomassen, IF Liungen, leder, ikke på valg
  • Christer Beiermann, Sylling IF, nestleder, valgt for 2 år
  • Jan Hennum, NMK Lier, styremedlem, valgt for 2 år
  • Christine Soot Sandli, Stoppen SK, styremedlem, ikke på valg
  • Wellington Gjøslien Martins, Lier Judoklubb, styremedlem, valgt for 2 år
  • Ann Kristin Elsrud, Sylling Rideklubb, ungdomsrepresentant, valgt for 1 år

 

Samtlige valg var enstemmige.

 

Revisorer for 2014; Hans Solberg og Nina Tangen (enstemmig). Begge valgt for 1 år.

 

Valgkomiteen for 2014; Bernt Otto Hauglin, DOR, (leder), Helga Haverstad (Lierbygda O-lag) og Bjørn Tore Sandhei (Lier Pistolklubb). Alle enstemmig valgt for 1 år.

 

 

 

Christer Beiermann

Referent

 

 

 

 

 

 

Representanter for underskrift av protokoll:

 

 

 

 

Lene Lunde                                                Bjørn Tore Sandhei

Tranby Turn                                                Lier Pistolklubb