logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd
14. mars 2013, kl 1900
NMK Lier, Leirdalen
Lier Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 14. mars kl 1900 i lokalene til NMK
Lier i Leirdalen. Det vil bli lett bevertning.
Saksliste:


Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3: Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
Sak 4: Årsberetning 2012
Sak 5: Gjennomgang av regnskap for 2012 og budsjett 2013
Sak 6: Innkomne forslag
Sak 7: Valg
Innkomne forslag må være styret i hende senest 4. mars 2013.
Vel møtt!
For Lier Idrettsråd
Pål Thomassen
Leder