logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Årsberetning 2011

i kategorien Arkiv

Årsberetning Lier Idrettsråd 2011

 

 

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning:

Funksjon

Navn

Klubb

Leder

Liesl Mindt

Sylling IF

Nestleder

Jon Oluf Brodersen

Reistad IL

Styremedlem (sekretær)

Pål Thomassen

I.F. Liungen

Styremedlem

Jan Hennum

NMK Lier

Styremedlem

(kasserer)

Odd Arne Vangen

Sylling IF

Styremedlem

Vetle Hansen

Ungdomsrepresentant

Styremedlem

Anne Wik Nilsen

Drammen og Omegn Rideklubb

Varamedlem

Marianne Mørk

Lier Svømmeklubb

I tillegg har Lier Kommune ved Lillian Halvorsen vært representert på noen av møtene.

Det har vært avholdt 6 styremøter + Årsmøte:

8 mars 2011, Årsmøte           

21. mars

9. mai

6. juni

29 august

17. januar 2012

5. mars

SAKER SOM ER BEHANDLET ER BLA:

 

Ishall Brakerøya

Idrettsrådet har vært representert ved nestleder Jon Oluf Brodersen i en arbeidsgruppe som har vurdert bygging av ny Ishall på Brakerøya banen. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen og Lier kommuner. Idrettsrådet har hatt dialog med SpaBra i sakens anledning. LIR har støttet initiativet til ishall, med spesiell vekt på utnyttelsen av det interkommunale samarbeidet. Saken er ikke avklart.

 

 


 

 

 

LAM midler 2011

 

Idrettslag med

SØKNAD

Medlemmer

Tilskudd

Tilskudd

Funk-

Spesielle

Total      

tilbud til barn og unge

 

under 19 år

75 %

0,15

sjons-

tiltak.

 

 

 

 

 

 

hemmede

 

 

 

 

 

 

 

Tilskudd

Søknad

 

Drammen og Omegn Ridekl.

x

285

38 856,90

5 090,18

30 000,00

10 000,00

83 947,08

IF Liungen,

x

440

59 989,60

5 090,18

 

27943,00   

93 022,78

IF Liungen, Full Guffe

 

 

 

 

 

 

 

IL Sparta-Bragerøen

 

252

34 357,68

5 090,18

 

 

39 447,86

Lier IL

 

1 156

157 609,04

5 090,18

 

 

162 699,22

Lier IL Åpen hall

 

 

 

 

 

 

 

Lier Judoklubb

 

58

7 907,72

5 090,18

 

 

12 997,90

Lier Svømmeklubb

 

234

31 903,56

5 090,18

 

 

36 993,74

Lier Taekwondoklubb

 

105

14 315,70

5 090,18

 

 

19 405,88

Lier Volleyballklubb

 

33

4 499,22

5 090,18

 

 

9 589,40

Lierbygda O-lag

 

45

6 135,30

5 090,18

 

 

11 225,48

Reistad IL

 

278

37 902,52

5 090,18

 

 

42 992,70

Sjåstad/VL

X

150

20 451,00

5 090,18

 

13 500,00

39 041,18

Stoppen Turn

 

84

11 452,56

5 090,18

 

 

16 542,74

Sylling IF

 

290

39 538,60

5 090,18

 

 

44 628,78

Sylling Rideklubb

 

47

6 407,98

5 090,18

 

 

11 498,16

Tranby Turn

 

212

28 923,38

5 090,18

 

 

34 013,56

Lier Tennisklubb

 

105

14 315,70

5 090,18

 

 

19 405,88

Holtsmark Golfklubb

 

440

59 989,60

5 090,18

 

 

65 079,78

Glitre Offroad

 

 

 

 

 

 

 

Valhall Rugbyklubb

 

8

1 090,72

5 090,18

 

 

6 180,90

Lier Pistolklubb

 

2

272,68

5 090,18

 

 

5 362,86

Lier Turnforening

 

 

 

 

 

 

 

Lierbyen Baseball

 

12

1 636,08

5 090,18

 

 

6 726,26

Friskis og svettis

 

32

4 362,88

5 090,18

 

 

9 453,06

Lier Skytterlag

 

 

 

 

 

 

 

NMK Lier

 

170

23 177,80

5 090,18

 

 

28 267,98

Lier Hanggliderklubb

 

1

136,34

5 090,18

 

 

5 226,52

St.Halvard Håndballklubb

 

41

5 589,94

5 090,18

 

 

10 680,12

Sum

 

4 480

610 822,50

122 164,32

30 000,00

51 443,00

814 429,82

 

Særskilte tiltak, LAM

DOR, tilskudd til funksjonshemmede: NOK 30.000.-

DOR: NOK 10.000.-

IF Liungen: NOK 27.943,.

Sjåstad/Vestre Lier: NOK 13.500.-

Vedtatte LAM-midler er utbetalt til klubbene. LIR har ikke mottatt kommentarer fra klubbene etter at midlene er utbetalt.


 

Reklame på kommunale anlegg

LIR har også i 2011 engasjert seg i klubbenes økonomiske situasjon, med spesiell vekt på saken om fast reklame også på kommunale idrettsanlegg. Saken kom til behandling i kommunen i februar 2012 og beslutningen gikk i idrettens favør. Idrettsrådet vil spille en aktiv rolle i administreringen av ordningen.

 

St. Halvardhallen

Også i 2011 har det vært betydelig aktivitet i forbindelse med St.Hallvardhallen og fremtidig løsning for eierskap og drift. Det har vært avholdt flere møter i sakens anledning hvor LIR har vært representert. En endelig løsning for hallens fremtid er fortsatt uavklart og vil kreve fortsatt fokus fra LIR fremover. Idrettsrådet prinsipielle syn er fortsatt at det må være det offentliges ansvar og finansiere/bygge idrettshaller. Kan det finnes løsninger i et samarbeide med klubber, er det positivt, men klubbene kan ikke bli sittende med ansvaret for finansiering alene.

.

Søknad om støtte til utvidelse av Skiskytteranlegget på Eggevollen

Lier IL Ski søkte om støtte til utvidelse stor NOK 50.000.-. LIR godkjente søknaden under forutsetning av at Lier IL kunne fremlegge alle nødvendige godkjenninger for utbyggingen skriftlig. Dette skjedde først i 2012 og pengene er utbetalt i 2012.

Søknad om støtte til idrettsaktivitet SFO

Reistad IL søkte om støtte til idrettsaktivitet i SFO-tiden, stor NOK 20.000.-. Søknaden ble  innvilget på nevnte beløp.

 

PRIORITERINGSLISTE FOR SPILLEMIDDELSØKNADER 2011

 

Ordinære anlegg:

  1. Kunstsnøanlegg, Martinsløkka, Eiksetra (fornyet søknad, anlegg påbegynt og i drift)
  2. Undervarme kunstgressbane, Lier stadion (fornyet søknad, ferdigstilt)

3.         Rehabilitering av Lierhallen (fornyet søknad, ferdigstilt)

4.         Kunstgress 11-er bane, Tranby idrettspark (fornyet søknad, ferdigstilt)

5.         Tursti, Lierelva (fornyet søknad, påbegynt)

6.         Flerbrukshall, Høvik skole (gjentatt søknad, 2 av 4 mill innvilget i 2011, ferdigstilt)

Nærmiljøanlegg:

1.         Hinderløype og sykkelløype, Høvik skole (fornyet søknad, ferdigstilt)

2.         Sandvolleyballbane, basketbane, Høvik skole (fornyet søknad, ferdigstilt)

 

 

For styret

Pål Thomassen

Sekretær