logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Idrettsmeldingen 2013-25

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Alle idrettslag i Lier Kommune

Dato: 12. oktober 2012

Idrettsmeldingen 2013-25, behov for innspill fra idrettslagene

Bakgrunn:

Lier Idrettsråd viser til Lier Kommunes vedtak om behandling av en Idretts- og
Kulturmelding vedtatt i Tjenesteutvalget i januar 2012 og vårt orienteringsmøte i går, 11.
oktober.

I vedtaket heter det blant annet:

«Det utarbeides en idretts- og kulturmelding (plan) for Lier. Meldingen skal gi en samlet
oversikt over status, mål og virkemidler for idretts- og kulturlivet i Lier kommune.
Meldingen skal vise hva kommunen ønsker å oppnå og få til på idrettsområdet og
kulturområdet i et 12 års perspektiv, og angi konkrete handlingsrettede tiltak knyttet til
ulike strategier.» (Mine uthevinger.)

Lier Idrettsråd har fått i oppgave å komme med innspill til meldingen og kan ikke gjøre
dette med verdi uten en dialog med alle idrettslag i kommunen. Som beskrevet i
gårdagens møte ønsker vi derfor alle idrettslags innspill til forhold som ønskes inntatt
i meldingen og som da blir underlagt politisk behandling. Det er første gang idretten
inviteres til å mene noe om egne rammebetingelser for en så lang periode i Lier Kommune
og vi håper derfor at alle idrettslagene kjenner sin besøkelsestid og ønsker å delta i dette
arbeidet.

Lier Idrettsråd har som ambisjon å få etablert en anleggsplan som har i seg en oversikt
over eksisterende anlegg og planer/ønsker om videreutvikling av disse og ønsker om nye
anlegg. Det er en del av ambisjonen å etablere en prosess for årlig diskusjon om planen,
behov for omprioriteringer o.a. Dette skyldes flere forhold, men det viktigste er på idrettens
vegne kunne fremstå som forutsigbare overfor kommunens administrasjon og politikere.
En slik forutsigbarhet vil bidra til å kunne få realisert flere anlegg tidligere.

En annen begrunnelse er behovet for å kunne samarbeide om anlegg med andre
kommuner eller i regioner. Konkurransen om spillemidlene tilsier at det er behov for
en vurdering av behovene og en prioritering av utbyggingsrekkefølgen. Vurdering og
prioritering av behovene ønsker Lier Idrettsråd som nevnt å ha en årlig prosess på hvor
alle lag inviteres til et møte for en diskusjon og beslutning om anleggsplanen.

I arbeidet med Idrettsmeldingen vil også andre forhold enn anlegg diskuteres, eksempler

kan være idrettens finansielle behov, samarbeid kommune – frivillighet, samfunnsmessige

trender som påvirker idrettsdeltagelse og idrettens behov for å endre seg i henhold til dette

o.a. Om idrettslagene har innspill også til forhold som påvirker rammebetingelsene til
idretten utover anlegg, tas dette selvsagt imot med glede og vil bli innarbeidet i meldingen.

Oppsummering:

Lier Idrettsråd ønsker derfor idrettslagenes innspill på:

anleggsbehov for kommende 12 år, videreutvikling av eksisterende anlegg og nye
anlegg. Behovene må begrunnes. Plassering og argumentasjon for ønsker om
lokalisering/stedsvalg må inntas i tillegg til en skisse til finansiering (offentlig/privat
eller annet)
ønsker og forventninger til andre forhold enn anlegg som påvirker idrettens
rammebetingelser i de kommende 12 år og som er viktig for å opprettholde et riktig
idrettslig nivå i Lier Kommune
andre relevante innspill, for eksempel til forhold som påvirker folkehelsen i Lier
Kommune

-

-

-

Innspillene må være skriftlige og være Lier Idrettsråd i elektronisk form senest 19.
november 2012. Innspillene sendes til undertegnedes mailadresse.

Skulle det være spørsmål eller ting som ønskes utdypet er det bare å ta kontakt, også
telefonisk.

En liten oppfordring til slutt: idretten i Lier har akkurat nå fått en utmerket mulighet for å
påvirke sin egen situasjon til det bedre, la oss benytte den!

Med idrettslig hilsen
Lier Idrettsråd

Pål Thomassen
Leder

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tel: 908 23 594