logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Kontakter

Styret Lier Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Arbeidsområder:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Vis nr.
Navn Stilling Telefon Poststed
Pål Thomassen Leder 90823594 DRAMMEN
Narve Holmen Nesteleder
Wellington Gjøslien Martins Styremedlem 45030009 Lierskogen
Trine Larsen Styremedlem