logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Utdanning for yngre ledere i idretten

Har dere eller ønske dere å satse på nye unge ledere i idretten. Spre denne informasjon til de retter, grip muligheten og søk.
Vi har som mål å få flere gode Buskerud representanter med.

http://www.idrett.no/krets/buskerud/nyhetsarkiv/Sider/Yngre-ledere---.aspx

Utdanning for yngre ledere i idretten - 19-29 år. Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund (NIF) og Norges idrettshøgskole (NIH) og gir 20 studiepoeng. Her gis yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv og arbeid i norsk idrett.
Lederutdanningen er praktisk og teoretisk.Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse og coaching og økt forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studiepraksis gjennomføres i eget virke.
Utdanningen er delt inn i to hovedemner: CLD101 Ledelse og CLD102 Coaching for ledere. Hvert emne har avsluttende eksamener og gir til sammen 20 studiepoeng. Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkerne må være tilknyttet idretten og være mellom 19 og 29 år. En uttakskomité fra Idrettsforbundet plukker ut studenter basert på søknadene.

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du her:
Brosjyre
Om studiet 

TILKNYTNING TIL IDRETTEN
* Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten.
* En person fra et særforbund (SF) eller en idrettskrets (IK), som anbefaler søkeren, vil ha et spesielt oppfølgingsansvar overfor søker dersom han/hun kommer med på studiet. Dette ansvaret innebærer en oppstartssamtale før studiestart, ha kontakt med studenten underveis og en avslutningssamtale etter endt studium. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i SF/IK sitt daglige virke, og at studenten skal bli kjent med formelle og uformelle prosesser som styrer organisasjonen. Denne personen må være behjelpelig med praksisoppgaver til studenten, om dette ikke faller naturlig inn i vervet/ lederfunksjonen.

ØKONOMI
* NIF betaler studiet og opphold.
* Kandidatens særforbund eller idrettskrets, som kandidaten søker igjennom, betaler reise, overnatting utover selve kursoppholdet om dette er nødvendig, pensumlitteratur, samt semesteravgift til NIH p.t. på kr 580 per semester.
SØKNADSFRIST
* 15. april 2015

Årsmøte Lier Idrettsråd

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd
17. mars 2015, kl 1830
Haugestad, Lierbyen

Lier Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 17. mars kl 1830 på Haugestad. Det vil bli lett bevertning.

Det presiseres at representantene til LIRs årsmøte skal være valgt av lagets årsmøte eller oppnevnt av lagets styre og møte med skriftlig fullmakt. Hvert lag kan stille med inntil 2 representanter. Delegasjonen skal være sammensatt iht. NIF’s lov § 2-4.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3: Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
Sak 4: Årsberetning 2014
Sak 5: Gjennomgang av regnskap for 2014 og budsjett 2015 
Sak 6: Forslag til arbeidsprogram og prioritering av anlegg
Sak 7: Innkomne forslag: Saker kunngjøres senest 10. mars.
Sak 8: Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 3. mars 2015 kl 1600. Saker til behandling vil bli gjort kjent ved publisering på www.lieridrett.no senest 10. mars 2015.

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til styret og kan kontaktes ved leder Bernt Otto Hauglin på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

I forkant av årsmøtet ønsker styret i LIR å avholde et kort orienterings- og informasjonsmøte.

Det vil bli gitt følgende orienteringer:

- Prosjekt Helårs ski/skiskytteranlegg i Leirdalen
- Mulige nye samarbeidsformer for idretten i region Vestviken (Lier, Røyken og Hurum)
- Buskerud Idrettskrets, prioriterte saker og fokusområder

Årsmøtet starter kl 1930.

Vel møtt!

For Lier Idrettsråd
Pål Thomassen Leder