logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd
14. mars 2013, kl 1900
NMK Lier, Leirdalen
Lier Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 14. mars kl 1900 i lokalene til NMK
Lier i Leirdalen. Det vil bli lett bevertning.
Saksliste:

Idrettsmeldingen 2013-25

Alle idrettslag i Lier Kommune

Dato: 12. oktober 2012

Idrettsmeldingen 2013-25, behov for innspill fra idrettslagene

Bakgrunn:

Lier Idrettsråd viser til Lier Kommunes vedtak om behandling av en Idretts- og
Kulturmelding vedtatt i Tjenesteutvalget i januar 2012 og vårt orienteringsmøte i går, 11.
oktober.

Åpent møte

Torsdag 11. oktober 2012
NMK Lier, Leirdalen

  • Starte en dialog ifm Idrettsmeldingen 2013-25
  • Bedre kommunikasjonen med lagene
  • Klargjøre Idrettsrådets rolle og oppgaver
  • Underholdning